Turquía

Ayvalik Fisheries Cooperative, Balikesir
Balikesir Üniversitesi – Balikesir
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Employment office province of Canakele
Kadem – Istanbul
Çanakkale Onsekiz Mart Univ.
National Education Directorate of Izmir Province