Poland

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Lodz
Bialystocka Fundacja Ksztalcenia Kadr – Bialystock
Firma Anna – Anna Gruzla – Częstochowa
Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego “Faveo” – Wroclaw
Fundacja Miedzynarodowy Instytut Rozwoju – Łódź
Inicjatywa – Katowice
Lacjum – Kraków
TOP-PROJEKT – Szczecin
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Czestochowie – Częstochowa
Żorska Izba Gospodarcza – Zory