Sweden

Academedia – Göteborg
Arbetarnas Bildningsförbund
Hagströmska Gymnasiet – Linköping
Jämtlands Gymnasieförbund
Praktiska Gymnasiet – Linköping