Slovenia

SERŠ (Srednja elektro-racunalniska sola) – Maribor
Virtualis d.o.o. – Skofije